;
;

Žodyno santvarka


  1.   Šis elektroninis rusų – lietuvių kalbų mechanikos inžinerijos ir geležinkelio žodynas yra verčiamasis, jame pateikti rusiškų terminų lietuviški atitikmenys.

  2.   Visi rusiški terminai pateikti pagal rusų1 kalbos abėcėlę ir, kaip įprasta žodynuose, atsižvelgiama į visas paeiliui vienažodžių ir sudėtinių terminų raides.

  3.   Žodyno sandara tokia pati, kaip rusų-lietuvių kalbų geležinkelio transporto žodyno, išleisto 2006 m. Rusiškieji terminai išdėstyti abėcėlės tvarka. Sudėtiniai terminai pateikiami abėcėlės tvarka antraštinio termino lizde. Be to, šie terminai patraukti į dešinę per du spaudos ženklus.

  4.   Sudėtinių terminai pateikiami lizdais, lizdo viršuje pateikiamas daiktavardis, o sudėtinių terminų būdvardžiai išvardinami lizde žemiau.

  5.   Kai rusiškajį terminą atitinka daugiau nei vienas lietuviškas atitikmuo ir tie atitikmenys yra sinonimai, pastarieji atskiriami kableliu.

  6.   Jei rusiškaji terminą atitinka keli lietuviški atitikmenys turintys skirtingas reikšmes, jie yra numeruojami.

  Norint rasti sudėtinį terminą, reikia ieškoti antraštinio termino lizdo. Pavyzdžiui, norint rasti terminą „гидравлический домкрат“ ieškomas žodis „домкрат“. Jeigu antraštinio termino nerandama, ieškomas būdvardis. Jeigu nerandamas ir atitinkamas būdvardis, reiškia tokio termino žodyne nėra.

Žodyne pateikiami lietuviški terminai yra sukirčiuoti.

  Skliausteliuose pateikiami aiškinamieji žodžiai yra skirti termino supratimui arba konkrečiai įrangos vietai, kurioje šis terminas vartojamas.

  1.   Šis elektroninis rusų – lietuvių kalbų mechanikos inžinerijos ir geležinkelio žodynas yra verčiamasis, jame pateikti rusiškų terminų lietuviški atitikmenys.

  2.   Visi rusiški terminai pateikti pagal rusų1 kalbos abėcėlę ir, kaip įprasta žodynuose, atsižvelgiama į visas paeiliui vienažodžių ir sudėtinių terminų raides.

  3.   Žodyno sandara tokia pati, kaip rusų-lietuvių kalbų geležinkelio transporto žodyno, išleisto 2006 m. Rusiškieji terminai išdėstyti abėcėlės tvarka. Sudėtiniai terminai pateikiami abėcėlės tvarka antraštinio termino lizde. Be to, šie terminai patraukti į dešinę per du spaudos ženklus.

  4.   Sudėtinių terminai pateikiami lizdais, lizdo viršuje pateikiamas daiktavardis, o sudėtinių terminų būdvardžiai išvardinami lizde žemiau.

  5.   Kai rusiškajį terminą atitinka daugiau nei vienas lietuviškas atitikmuo ir tie atitikmenys yra sinonimai, pastarieji atskiriami kableliu.

  6.   Jei rusiškaji terminą atitinka keli lietuviški atitikmenys turintys skirtingas reikšmes, jie yra numeruojami.

  Norint rasti sudėtinį terminą, reikia ieškoti antraštinio termino lizdo. Pavyzdžiui, norint rasti terminą „гидравлический домкрат“ ieškomas žodis „домкрат“. Jeigu antraštinio termino nerandama, ieškomas būdvardis. Jeigu nerandamas ir atitinkamas būdvardis, reiškia tokio termino žodyne nėra.

Žodyne pateikiami lietuviški terminai yra sukirčiuoti.

  Skliausteliuose pateikiami aiškinamieji žodžiai yra skirti termino supratimui arba konkrečiai įrangos vietai, kurioje šis terminas vartojamas.

; ;